Huisregels & de eerste les

Plan hier jouw les!


De eerste privéles

Je kunt met de groepslessen starten NA de eerste privéles. In deze privéles kan de pup de ruimte verkennen, kunnen wij elkaar leren kennen en gaan we alvast wat oefeningen doen.

Na afronding van het inschrijven op de groepslessen nemen wij binnen 24 uur op werkdagen contact op om samen de privéles in te plannen.

Deze les tref je dus niet in de agenda!

Eerste les hondenschool

Na de privéles kun je de groepslessen inplannen in de agenda.
Wat mag je meenemen bij de eerste les?

– genoeg voertjes
– bij voorkeur een iets langere lijn van 3 meter (een vaste lijn)
– poepzakjes
– een kleedje voor de hond
– goede zin 😉

Bij elke les tref je een stretcher. Dit is bedoeld als een ruststation voor de hond. Je legt elke les het vaste kleedje op de stretcher. Als jouw hond uit zichzelf op de stretcher gaat liggen, wordt hij hiervoor beloont. Je legt dan voertjes tussen de voorpoten neer. Het heeft als doel dat de hond (tijdens de uitleg) een lekker rustplekje heeft. Vanaf les 1 beloon je dus voor op de stretcher liggen. Maar let op; het MOET niet. Dus we gaan de hond niet dwingen of op commando daar laten liggen. Dan zal het op den duur juist een vervelende plek gaan worden.

Daarnaast tref je een snuffelmatje aan. Dit is een rubberen deurmatje. Als het jouw hond eventjes teveel wordt, kun je jouw hond laten snuffelen door voertjes in de GROTE gaten van de deurmat te strooien (anders wordt het te moeilijk). Door te snuffelen gaat de hartslag van de hond dalen, en maakt de hond onder andere endorfine & dopamine aan. Hierdoor kalmeert de hond sneller. 

Huisregels hondenschool

 • je kunt starten met de lessen vanaf een leeftijd van 9 weken
 • vijf minuten voorafgaand in de les aanwezig zijn is vroeg genoeg
 • we laten de honden voor, tijdens én na de les aan de lijn niet snuffelen aan elkaar, hou voldoende afstand
 • we laten de honden niet los van de lijn zonder toestemming van de instructeur
 • we parkeren de auto’s bij voorkeur achterwaarts in de parkeervakken, of naast de doorgaande weg
 • we laten de honden niet plassen & poepen in de omliggende tuinen 
 • poep ruimen we op en deponeren we in de afvalemmer bij het veld
 • als je teef loops is, kun je eventjes niet komen trainen totdat het weer voorbij is
 • De cursist verklaart dat de hond voldoende is ingeënt en geen besmettelijke aandoening heeft. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de hond zal Fides hondentraining een gezondheidsverklaring vragen van een dierenarts.

De strippen

 • De cursist verklaart kennis genomen te hebben van de huisregels & voorwaarden voordat hij overgaat tot inschrijving
 • na betaling is de inschrijving definitief. Bij annulering door cursist wordt er geen geld gerestitueerd. 
 • aangekochte strippen groepslessen zijn tot 3 maanden na aankoop geldig
 • in sommige gevallen (ziekte, loopsheid, anderzijds overmacht) kunnen we de geldigheidsduur strippen verlengen
 • je kunt tot zeven dagen voorafgaand aan de les inschrijven in de online agenda.
 • is de les gesloten in de online agenda en wil je toch meedoen? Neem dan even contact op.
 • je kunt jezelf met teruggave strip uitschrijven op een groepsles tot 1 dag van tevoren 
 • is er echt overmacht in het spel en wil je op de dag zelf nog annuleren, neem dan even contact op. 
 • je kunt een privétraining tot 24 uur voorafgaand aan de les kosteloos annuleren. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.
 • Fides hondentraining mag de trainingen afbreken of afgelasten (met teruggave van strip) in de volgende situaties:
  • ziekte instructeur,
  • overmacht instructeur,
  • extreme weersomstandigheden.

Gedrag & omgang

 • wij zijn altijd open & eerlijk tegen elkaar op de hondenschool, en gaan met respect met elkaar om
 • kinderen zijn welkom! Graag zelfs. Mits ze niet schreeuwen, rennen of anderzijds de les verstoren
 • corrigerende middelen zoals slipkettingen, rammelende spullen in jaszak of gentle leaders zijn verboden. Je kunt hiermee niet deelnemen aan de les.
 • Fides hondentraining behoudt zich het recht de cursist te weigeren bij respectloos gedrag in de les naar hond, instructeur of medecursisten. Er zal geen restitutie plaatsvinden van het betaalde lesgeld.
 • Fides hondentraining heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen.
 • de informatie van onze online leeromgeving mag niet gedeeld worden met derden.

Schade

 • Fides hondentraining is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de cursus.
 • De cursus geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.
 • Fides hondentraining is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen voor, tijdens of na afloop van de cursus.
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebracht hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht.
 • Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, aan haar medewerkers en de locatie waar de activiteiten plaats vinden. 
 • De cursist beschikt over een goede WA-verzekering waarop zijn honden zijn meeverzekerd.

Nog vragen?